ChuyÓn ph¸t nhanh GNN
Tổng đài hỗ trợ 1900 54 54 20

BẢO HIỂM HÀNG HÓA 

... read more
 
Posted by Admin Wednesday, June 14, 2017 8:08:00 AM Categories: Kiến thức nền Ngành chuyển phát

Các điều khoản và điều kiện khi chuyển phát nhanh 

Chuyển phát nhanh có thể thay mặt Người gửi hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để cung cấp các dịch vụ cho Người gửi hàng. Để nắm được các điểu khoản và điều kiện khi chuyển phát nhanh mời quý khách hàng tham khảo những điều khoản dưới đây:

... read more
 
Posted by Admin Tuesday, March 29, 2016 4:23:00 PM Categories: Kiến thức nền