ChuyÓn ph¸t nhanh GNN
Tổng đài hỗ trợ 1900 54 54 20

Hoạt động bưu chính công sẽ thuận lợi hơn nếu áp dụng một công cụ báo cáo mới có thể hỗ trợ họ cải thiện chất lượng dịch vụ bằng việc cung cấp cái nhìn tổng quan vào Leg 2 trong thư quốc tế trên các tin nhắn EDI (Electronic Data Interchange- Trao đổi dữ liệu điện tử 1 )

Theo một báo cáo tổng hợp về công cụ mới này, thời gian đến dự tính tại địa phương cho việc phát một lá thư sẽ được hiển thị trên một cột ghi trực tiếp bên cạnh thời gian thực tính từ khi mã gói hàng chứa công văn đó được quét hoặc xử lý. Cột tiếp theo cho biết số giờ đã trôi qua giữa 2 thời điểm này.

Nó thực sự là bước tiến cho các nhà khai thác bưu chính và họ sẽ dễ dàng xác định được giai đoạn thường xuyên xảy ra lỗi dịch vụ và những đoạn mà thư được chuyển thông suốt.

Điều này có nghĩa là nhân viên bưu chính có thể tập trung các nỗ lực vào gốc rễ của các vấn đề lỗi mang tính hệ thống trong chuỗi cung ứng.

Tầm nhìn mới

Mặc dù công cụ này có thể không phải luôn luôn xác định chính xác giai đoạn xảy ra vấn đề vì các đối tác khác trong chuỗi cung ứng cũng có liên quan, nhưng nó có thể giúp các nhà khai thác bưu chính có được thông tin ở cả điểm gốc và điểm đến để phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ quốc tế của họ. Nó có thể giúp các nhà khai thác bưu chính ở điểm đầu và điểm cuối phối hợp cùng sử dụng nguồn thông tin chung.

Trong công cụ sẽ có một phần là các văn bản báo cáo dịch vụ và khối lượng, công cụ này sử dụng dữ liệu từ mã vạch gắn trên thư từ, bao thư từ nguồn OE.

Các Dữ liệu về thùng chứa và nội dung của chúng sẽ ghi đủ số lượng thùng, trọng lượng của chúng, tổng số các mặt hàng và chi tiết về các mục theo dõi được - được gửi bằng điện tử từ gốc đến đích OE dưới dạng một thông điệp EDI. 

Tiếp theo là một tin nhắn PREDES, nó cung cấp dịch vụ cho mỗi một một lá thư tới người nhận bưu chính. Nó cũng bao gồm các dữ liệu về giao thông vận tải, bao gồm cả thời gian đến dự kiến. 

Tới khi lá thư tới điểm đến và được bàn giao cho cơ quan trao đổi, các mã vạch này thường được quét khi mở các gói thư.

( Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange - EDI) là việc trao đổi các dữ liệu dưới dạng có cấu trúc (stuctured form - có cấu trúc nghĩa là các thông tin trao đổi được với các đối tác thỏa thuận với nhau tuân thủ theo một khuôn dạng nào đó) từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác, giữa các công ty hoặc đơn vị đã thỏa thuận buôn bán với nhau, tự động hóa hoàn toàn không cần có sự can thiệp của con người. Theo Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), việc trao đổi dữ liệu điện tử được định nghĩa như sau: “Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là việc chuyển giao thông tin từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác bằng phương tiện điện tử, có sử dụng một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận để cấu trúc thông tin”. EDI có thể rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ lúc bắt đầu giao dịch cho đến khi thanh toán kết thúc, bằng cách gửi đi những thông tin cần thiết và tránh được sự trùng lặp trong cả quá trình giao dịch )

Sau đó nó sẽ có một thông điệp điện tử được gửi trở lại cơ quan bưu chính gốc, gọi là RESDES. Một bản sao của mỗi tin nhắn - các PREDES và RESDES - đi vào hệ thống kiểm soát chất lượng hoặc QCS, một hệ thống công nghệ thông tin được phát triển bởi các UPU.

Các công cụ báo cáo mới được tích hợp vào QCS. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Bilal Ahmad Khan, quản lý Chương trình Khách hàng và vận chuyển UPU (bilalahmad.khan@upu.int).

http://news.upu.int/fileadmin/_migrated/content_uploads/union_postale_1_2015_en_02.pdf

Bộ phận nghiên cứu và phát triển

2016©GNN Express

Posted by Admin Sunday, August 14, 2016 5:32:00 PM Categories: Tin tức

Comments

Comments are closed on this post.